lördag 20.07.2024

Så blir återtillverkning lönsamt

13 jun 2024

Att rusta upp uttjänta produkter till nyskick kallas för återtillverkning och kan bli en viktig pusselbit i en cirkulär ekonomi. Men för att fler industriföretag ska få upp ögonen behöver återtillverkning bli ekonomiskt lönsamt. I en avhandling från Linköpings universitet har Johan Vogt Duberg undersökt hur det ska gå till.

– Med återtillverkning kan kostnaderna för råmaterial minskas, nya kundgrupper hittas och nya cirkulära affärsmöjligheter förverkligas, säger Johan Vogt Duberg, nybliven teknologie doktor vid Linköpings universitet.

Från gräsklippare och truckar till datorer och bildelar. Många produkter kan rustas upp, uppgraderas och komma ut på marknaden igen.

Till skillnad från en traditionell reparation är återtillverkning en industriell process vilket innebär att det måste finnas en tydlig arbetsgång precis som vid nytillverkning.

Ett av problemen med detta är den ojämna tillgången på råvaran, de gamla produkterna. Volymerna av återlämnade produkter måste vara stora nog för att kunna upprätthålla en typ av ”löpande band”-princip.

– Du kanske får 100 stommar en dag och nästa ingenting. Då får du ingen skala i processen, ingen effektivitet och då heller ingen lönsamhet. Det behövs kontinuitet för att det ska löpa på hela tiden, säger Johan Vogt Duberg i ett pressmeddelande.

Ett sätt att lösa det på är leasing, där en tillverkare eller återförsäljare äger produkten genom hela användningscykeln och vid kontraktets slut lämnas den tillbaka. Pantsystem eller återköp är två andra strategier som kan bli aktuella.

– Vid återtillverkning uppstår inga kostnader för stommen i sig och företaget får nästan allt material som behövs för att göra en återtillverkad produkt med samma prestanda som en ny, säger Johan Vogt Duberg.

Återtillverkning står endast för cirka två procent av den totala tillverkningsindustrin idag.

– Varje stomme som kommer tillbaka är unik. Det innebär att ett företag som återtillverkar måste ha en väldigt flexibel process som anpassas efter varje stomme för att kunna vara effektiv och därmed få den ekonomiska vinningen och miljöfördelarna, säger Johan Vogt Duberg.

För att underlätta för företag i denna omställning har Johan Vogt Duberg tagit fram bland annat ett ramverk som beskriver hur företag kan ta sig an återtillverkning och bedöma sin ekonomiska nytta.

– För att lyckas behöver man verkligen satsa på återtillverkning. Ett företag kan ju inte börja från en dag till en annan. Det tar kraft och tid.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet här.

Dela artikeln!