lördag 20.07.2024

Vindkraftverk stoppar inte turism

17 jun 2024

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det framgår i en ny rapport från Vindval, där forskare har undersökt naturturism och upplevelsevärden av vindkraft.

Proteströrelser mot lokal vindkraft lyfter ibland upp oro för turismen som ett argument mot ny vindkraft. Lokalbefolkningen grundar sin åsikt om vindkraft på vad de tror att besökarna upplever.

Men det är ingenting som har stöd i forskning, tvärt om visar en ny studie att turister inte störs av vindkraften och att turisters värdering av hållbar omställning och hållbar konsumtion påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. Turisterna kopplade vindkraftverk till energioberoende och hållbarhet.

Deltagare som ägnar sig åt utomhusaktiviteter, som att vandra och tälta, tenderar att ha positiva åsikter om vindkraftsutbyggnad och dess påverkan på natur och samhälle.

Forskarna Tatiana Chekalina, vid Etour på Mittuniversitetet och Solène Prince, Linnéuniversitetet har undersökt ämnet vindkraft, turism och upplevelsevärden.

Det finns inga tydliga bevis för negativa effekter på turismekonomin på grund av vindkraftverk på en destination.
Forskning visar att vindkraftverk i många fall har ganska liten, om ens någon, inverkan på besökarnas upplevelse, val av destination eller avsikt att återbesöka.

Projektet har finansierats av forskningsprogrammet Vindval som handlar om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Dela artikeln!