lördag 20.07.2024

19 företag startar cirkulär bygghandel i Umeå

Bild: Liv Öberg, utvecklingsstrateg i Umeå kommun har dialog med medverkande parter i ABC Umeå ekonomisk förening, vars syfte är att bygga förmåga och kunskap för ökat cirkulärt byggande.
18 jun 2024

19 företag startar tillsammans med Umeå kommun en cirkulär bygghandel. Bygghandeln som öppnar i höst kommer ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till både privatpersoner och företag.

– Förväntningarna från våra kunder att minska utsläppen och att öka återbruket stiger hela tiden. Vi gör i dag det vi kan för att återanvända byggmaterial, men vi behöver växla upp och göra det i större skala. Genom att bilda ABC Umeå ekonomisk förening och att samarbeta med Umeå kommun kan vi gå från ord till handling, säger Pelle Kriström, VD Contractor, som är ett av de medverkande företagen i ett pressmeddelande.

Han får medhåll av Roger Granberg, Fastighetschef Balticgruppen.

– I arbetet med att nå klimatneutralitet är ABC Umeå en viktig pusselbit. Genom att gå samman med andra aktörer kan vi hitta en systematik och arbetsprocesser för ökat cirkulärt byggande, säger Roger Granberg.

I projektet investerar Umeå kommun 5,5 miljoner kronor under 2024, och därefter 1,5 miljoner vardera under 2025 och 2026. Satsningen sker inom ramen för projektet Thriving Northern Buildings som medfinansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Byggbranschen står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och den genererar stora mängder avfall. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

19 företag och Umeå kommun är med och samarbetar för ökat cirkulärt byggande: Balticgruppen, Beijer Byggmaterial, Contractor, Fort-Knox, Länsförsäkringar Västerbotten, Magnolia, Martinssons, Nordmark & Nordmark, OF Bygg, Ragnsells, Selbergs Entreprenad och VNB Byggproduktion. AB Bostaden, Handelsbanken, PEAB, Rekab, Skanska, Tyréns och VAKIN

Den cirkulära bygghandeln öppnar hösten 2024.

Dela artikeln!