lördag 20.07.2024

84 procent oroade för klimatet – och pekar ut politiker som ansvariga

19 jun 2024

En mycket stor del av befolkningen anser att klimatfrågorna är viktiga och att politikerna har huvudansvaret för att göra något åt dem, det visar årets stora SOM-undersökning från Göteborgs universitet.

Vi måste tänka på opinionen och får legitimitet för klimatpolitiken. Så har det låtit från politiker som beslutat om höjda utsläpp och skrotade klimatåtgärder.

Men det finns få frågor där befolkningen är mer enig än om vikten av att värna klimatet. Det visar den senaste stora SOM-undersökningen med över 12 000 svarande.

84 procent uppger att de är mycket eller ganska oroade när det gäller förändringar i jordens klimat. Bara 3 procent är inte alls oroade.

Det är politiken har har störst ansvar för att minska den mänskliga påverkan på klimatet säger en nära på enig befolkning (92 procent). Näringslivet och konsumenterna kommer på andra respektive tredje plats.

Bara 6 procent är emot ökade satsningar på ett miljövänligt samhälle.

Bland de konkreta åtgärderna är en klimatskatt på flygresor det mest populära där 74 procent antingen är för, eller likgiltiga för ett sådant beslut och bara 26 procent är emot.

Även när det gäller höjd koldioxidskatten på bensin motståndarna i minoritet (46 procent).

Överlag är sätter opinionen klimatet högt när det gäller samhällets prioriteringar. Bara 8 procent menar att klimatet inte är lika viktiga som andra frågor.

Läs hela undersökningen här.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört undersökningar sedan 1986 för att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. SOM-institutet är en centrumbildning vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet och har sin bakgrund i ett långvarigt samarbete mellan de två grundarinstitutionerna Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Den nationella SOM-undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner, främst inom samhällsvetenskap.

Dela artikeln!